قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / ارکان مرکزسنگ

ارکان مرکزسنگ

ارکان مرکز بین المللی تحقیقات و مطالعات سنگ­های ساختمانی ایران :

الف ـ شورای سیاست گذاری مرکزبین ­المللی تحقیقات و مطالعات سنگ­های ساختمانی ایران

ب-  اندیشه ورزمرکز بین المللی تحقیقات و مطالعات سنگ­های ساختمانی ایران

  ج ـ کارگروه های مرکز: شامل ۱۰ کارگروه علمی – تخصصی

د _هسته مرکز فن آورمرکز بین المللی تحقیقات و مطالعات سنگ­های ساختمانی ایران

ه_ دبیرخانه مرکز بین المللی تحقیقات و مطالعات سنگ­های ساختمانی ایران